κατορθώσωμεν

κατορθώσωμεν
κατορθόω
set upright
aor subj act 1st pl
κατορθόω
set upright
aor subj act 1st pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”